معمولاً نصب و راه اندازی UV کار ساده‌ای است و نیاز به نظارت، نگهداری و فضای کمی دارد. مطمئن بودن به این روش، حداقل زمان تعمیر، هزینه‌های پایین عملیاتی و نگهداری و عدم وجود بو یا مزه شیمیایی در آب حاصل، از جمله فاکتورهای مهمی هستند که باعث انتخاب تکنولوژی UV در مقایسه با تکنولوژی‌های ضدعفونی کننده متداول می‌شود.
نور UV باعث از بین بردن یا خارج کردن بیشتر آلاینده‌های موجود در آب می‌شود. نور UV در شدت کم سبب کاهش ژیاردیا لامبلیا و در شدت بیشتر سبب کاهش ویروسها می شود . اخیراً جامعه علمی ، UV را به عنوان وسیله بسیار مؤثری جهت کنترل کریپتوسپوریدیوم پذیرفته است. در اثر ضدعفونی با نور UV نه تنها محصولات جانبی ضدعفونی کننده مهمی تشکیل می‌شود، بلکه سبب افزایش کربن آلی جذب شدنی ( AOC ) نیز نمی‌شود.

11

تحقیقات نشان داده است که تغییرات در دما و pH بر عملکرد UV اثری ندارد. به علاوه محققان دریافته اند که کاربرد UV سبب تعدیل نیترات به نیتریت یا برمید به برم یا برومات نمی‌شود. مطالعات و آزمایش های اخیر نشان داده است که آب آشامیدنی تصفیه شده با UV مانع از رشد و نسخه برداری باکتریایی در سیستم توزیع می‌شود،   گرچه با توجه به شرایط سیستمهای توزیع نظیر نشت کردن هنوز به باقیمانده ضدعفونی کننده اضافی نظیر کلر آزاد نیاز است . 

مزیتهای استفاده از UV در مقایسه با مواد ضدعفونی کننده شیمیایی عبارتند از : 
۱) عدم وجود محصولات جانبی سمی و یا غیر سمی مهم 
۲) نداشتن خطر در صورت استفاده بیش از حد 
۳) خارج کردن بیشتر آلاینده های آلی 
۴) عدم انتشار ترکیبات آلی فرار ( VOC ) یا سمی در هوا 
۵) عدم وجود بو در محل یا در آب حاصل 
۶) کم بودن مدت زمان تماس ( واحد زمان تماس در UV ثانیه حال آنکه واحد زمان تماس در ضدعفونی -کننده های شیمیایی دقیقه می باشد ) . 
۷) عدم نیاز به ذخیره سازی مواد خطرناک 
۸) نیاز به حداقل فضا برای نصب دستگاه و محفظه آن 
۸) بهتر بودن مزه آب حاصل به دلیل از بین رفتن بیشتر آلاینده های آلی و میکروارگانیسم های مزاحم . 
حفظ مواد معدنی موجود در آب آسیب نرساندن به محیط زیست به جز دور انداختن لامپهای مستعمل و وسایل از کار افتاده . 
● نقاط ضعف UV
ویژگی های میکربی و شیمیایی ، از جمله عوامل مهم کیفی آب هستند که بر عملکرد دستگاه UV اثر 
می گذارند . نوع ، منبع ، عمر و چگالی آب از جمله ویژگی های میکربی آب هستند . نیتریتها ، سونیتها ، آهن میزان سختی و مقدار مواد آلی آروماتیک موجود در آب از جمله ویژگی های شیمیایی آن هستند . 
اشعه UV برای تصفیه آبهایی که دارای مقادیر زیادی مواد جامد معلق هستند ، آبهای کدر رنگی و یا دارای مواد آلی محلول مناسب نمی باشد . این مواد بر اشعه UV اثر می گذارند و عمل ضدعفونی کنندگی آن را کاهش می دهند . کدر بودن آب ، مانع نفوذ اشعه UV به آب می شود . 
▪ معایب ضدعفونی UV عبارتند از : 
۱) عدم وجود باقیمانده ضدعفونی کننده .
۲) عدم وجود اطلاعات فنی درباره چگونگی عمل سیستمهای UV در شرایط کیفی متفاوت آب . 

3