توربین این هواده روی سطح می‌چرخد و با پرتاب کردن قسمتی از فاضلاب آن را در تماس با هوای محیط قرار می‌دهد که این هوا به همراه فاضلاب به داخل مخزن برگشته و اکسیژن مورد نیاز جهت فرآیند بیولوژیک را تامین می‌نماید. علاوه بر تامین هوا، حرکت توربین سبب ایجاد تلاطم در مخزن و جلوگیری از ته‌نشینی در واحد هوادهی می‌شود.

surface-aeration