در برخی از صنایع حساس نظیر داروسازی، آب مقطر سازی و شستشوی قطعات الکترونیکی ، صنایع الکترونیک به آب با کیفیت بالا نیاز می‌باشد. یکی از روش‌های تهیه آب خالص استفاده از رزین‌های تبادل یونی است.

یکی از روش‌های تولید آب خالص استفاده از دیونایزر می‌باشد، این دستگاه شامل یک ستون آنیون و یک ستون کاتیون است که قابلیت تولید آب بدون یون با هدایت الکتریکی 1 میکروزیمنس را دارد. در ستون کاتیونی کلیه کاتیون‌ها شامل: کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و در ستون آنیونی کلیه آنیون‌ها شامل: کربنات، سولفات، کلرید، نیترات و سیلیکات توسط رزین‌های مبادله یون حذف می‌گردند.

از عوامل موثر بر عملکرد رزین‌ها می‌توان به دمای آب، نوع رزین، غلظت آنیون‌ها و کاتیون‌ها، نحوه تماس آب و رزین اشاره کرد. پس از اشباع، ستون‌ها باید احیا شوند که برای احیای ستون کاتیونی از اسید () و برای احیای ستون آنیونی از هیدروکسید () استفاده می‌شود. اگر کیفیت بسیار بالا مد نظر باشد، از یک ستون مخلوط از هر دو رزین استفاده می‌گردد.

نوع و جنس سیستم‌های تولید آب خالص، اصطلاحا دیونایزر، عمدتا از جنسFRPو یاS.S 316L  است.

دیونایزر می‌تواند جهت سهولت اپراتور در حالت عملکرد اتوماتیک و نیمه اتوماتیک طراحی و راه‌اندازی گردد.

ویژگی‌های دیونایزر :

دریچه مناسب جهت بازدید و لوله کشی  PVC

مجهز به شیر هوا گیری ، فشارسنج، pH-متر و هدایت‌سنج الکتریکی

بدنه از جنس استیل/ فایبر گلاس/ کربن استیل با پوشش داخلی PVC

قابل ارایه با سه شیر دستی، نیمه ‌‌اتوماتیک و تمام اتوماتیک جهت شستشوی معکوس

  deionizer1  deionizer2