آشغالگیر دستگاهی است که در ابتدای ورود فاضلاب به تاسیسات تصفیه خانه قرار می‌دهند تا مواد معلق درشت شناور در فاضلاب مانند تکه چوب، پارچه، پوست و میوه و غیره را که ممکن است در سیستم پمپاژ یا سایر واحدهای تصفیه خانه ایجاد مشکل نماید از آن جدا سازد، لذا آشغالگیری اولین مرحله تصفیه فاضلاب محسوب می‌شود.

آشغالگیرها شبکه‌های فلزی هستند که از تعدادی میله یا تسمه موازی یکدیگر با فواصل معین در یک قاب با ابعاد مختلف قرار گرفته اند تشکیل یافته‌اند.

garbage

آشغالگیرها از نظر فواصل میله‌ها به دو دسته آشغالگیر درشت (Coarse Screen) و آشغاگیر ریزFine) (Screen  تقسیم می‌شوند. آشغالگیرهای درشت ممکن است به صورت میله‌ای  Rckes Screen یا Bar Screen  باشند. آشغالگیرهای درشت دارای فواصل 40 تا و گاهی ۱۰۰ میلیمتر بوده و در آشغالگیرهای ریز این فاصله ۲۰ تا ۱۰ و بندرت ۴۰ میلیمتر است. گاهی اوقات در مسیر جریان فاضلاب به تصفیه‌خانه ترجیحا از دو ردیف آشغالگیر که اولی با فواصل میله‌ای زیاد و دومی با فواصل میله‌ای کم است، استفاده می‌شود.

تا حجم کاری تصفیه ۱۰۰۰ متر مکعب در روز فاضلاب یا پساب بهتر است از آشغالگیر میله‌ای ساده که با دست می‌توان آن را تمیز کرد، استفاده نمود. این آشغالگیرها را به صورت مورب که با افق زاویه ۴۵ تا۶۰ درجه تشکیل داده در کانال ورودی فاضلاب قرار می‌دهند. در تصفیه‌خانه‌های بزرگ برای جلوگیری از احتمال آلودگی محیط و بروز مشکلاتی از قبیل پاک کردن مکانیکی و اتوماتیکی، وسیله‌ای مانند شانه‌گاه ضمن حرکت از فواصل میله‌ای آشغالگیر استفاده می‌شود. بدین ترتیب مواد موجود روی میله به محل جمع‌آوری آشغال‌ها انتقال می‌یابند.