کلاریفایرها تانکهای ته‌نشینی ساخته شده با ابزار مکانیکی هستند که برای حذف پیوسته‌ ذرات رسوب کرده حاصل از ته‌نشینی استفاده می‌شوند.

یک کلاریفایر به طور کلی برای حذف ذرات جامد یا ذرات معلق از مایع به منظور شفاف‌سازی و (یا) حجیم‌سازی ذرات جامد به کار می‌آید.

ناخالصی‌های تغلیظ شده که از انتهای تانک تخلیه می‌شوند با عنوان لجن و ذرات شناور روی سطح با عنوان تفاله شناخته می‌شوند.

پیش از آنکه آب وارد کلاریفایر شود، می‌توان معرف‌های منعقد کننده مانند پلی الکترولیت‌ها و سولفات فریت اضافه نمود. این معرف‌ها سبب می‌شوند تا ذرات معلق ریز به هم چسبیده و به ذرات درشت‌تر تبدیل شده و سریعتر ته‌نشین گردند.

در تصفیه خانه‌های با ظرفیت متوسط و بالا، برای واحد ته‌نشینی، مخزن استوانه‌ای در نظر گرفته می‌شود. پل کلاریفایر با دوران روی این نوع مخازن ته‌نشینی و با کمک پاروهای لجن روب، لجن ته نشین شده در کف مخزن را به سمت ایستگاه پمپاژ لجن برگشتی هدایت می‌کند.

این مساله علاوه بر صرفه‌جویی در انرژی، جداسازی ذرات جامد در کلاریفایر را کارآمدتر و آسان‌تر می‌سازد. جداسازی اولیه ذرات با این روش، می‌تواند حجم فرآیندهای تصفیه جریان پایین دست آب مانند فیلتراسیون را کاهش دهد.

Clarifier