جهت جداسازی شن، ماسه و سایر دانه‌هایی که به صورت فیزیکی از فاضلاب قابل جداسازی می‌باشند، از واحد دانه‌گیری استفاده می‌شود. پل دانه‌گیر با حرکت رفت و برگشتی در طول واحد دانه گیر، دانه‌های ته‌نشین شده در این واحد را به داخل چاله پمپاژ تعبیه شده در انتهای این واحد هدایت می‌کند و در هنگام برگشت، دانه‌های سبک شناور شده روی مخزن به سمت سر ریز جمع‌آوری کفاب هدایت می‌نماید.

bridge-danegir