چربی‌گیر ثقلی است که با استفاده از پل رفت و برگشتی اقدام به جمع‌آوری چربی‌های سطح می‌کند.

DSC02395